ببینید

نشنال جئوگرافیک

آخرین برنامه‌ها
در باره برنامه

کاشفان، دانشمندان، و عکاسان برتر جهان در این مجموعه، دیده های تفکربرانگیز و تجربه‌هایشان را، از دشت‌های کم‌ارتفاع آفریقا گرفته تا فراز رشته‌کوه‌های بلند آسیا، و از ماهی‌های قعر دریا گرفته تا پرندگان بلند پرواز آسمان، با ما در میان می‌گذارند.