با وجود سرکوب‌های خونین و صدور احکام اعدام برای معترضان، در چند شهر ایران، اعتراضات مردمی دوباره شکل گرفته است. نظر شما؟

انتخاب‌ها