ببینید

داستان‌های زندگی

برنامه‌های قبلی
00:03:27
چهارشنبه, 02/12/1397 - 22:03

نصیحت یک پدر

00:06:13
چهارشنبه, 02/12/1397 - 22:00

دنی و آنی

در باره برنامه

داستان‌های زندگی مجموعه ای است از انیمیشن های کوتاه که در آن زیر و بم های زندگی از زبان مردم آمریکا روایت می شود.