`

شهرهایی که شاهد اعتراض به حکومت ایران بودند

نقشه‌ای از برخی شهرهای بزرگ ایران که در روزهای شنبه ۲۴ و یکشنبه ۲۵ آبان شاهد حضور معترضان به حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. نام برخی شهرهای کوچک در این نقشه نیامده است.