لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۵۳

دموکراسی و انتخابات در آمريکا


انتخابات سالم و منصفانه، بنيان هر نظام دموکراتیک یا مردم سالار را تشکيل می دهد. هر چند واژه دموکراسی از زبان یونان باستان وارد ساير زبانها شده است، و مفهوم آن ريشه در تمدن های روم و يونان قديم دارد، اما در عصر مدرن، آمریکا از مناديان اصلی این شيوه حکومتی بوده است. اين صفحه به گزارش های ويژه پيرامون جنبه های گوناگون انتخابات در آمريکا اختصاص دارد.گزارش های پريچهر فرزام را در اين صفحه ببينيد.

۱- انتخابات مردم، برای مردم و با مردم
۲- نقش احزاب سیاسی در شکل گيری دموکراسی آمريکا
۳- کنگره تبلور اراده مردم آمريکا
۴- چگونگی پیروزی نامزدهای حزبی در انتخابات مقدماتی
۵- تاثیر کارایی رئیس جمهوری وقت
۶- حوزه های حزبی و مناظره های انتخاباتی نامزدها
۷- کمک های مالی به نامزدها
۸- نقش آگهی های تلویزیونی در موفقیت نامزدها
۹- چگونگی انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا
۱۰- انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا با روش غیر مستقیم
۱۱- نظام قانون گذاری آمریکا
۱۲- مناظره های انتخاباتی و تاًثیر آن در پیروزی نامزدها
۱۳-کمیسیون فدرال انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری
XS
SM
MD
LG