لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۳۳

انتخابات و دموکراسی در آمریکا - بخش چهاردهم


در حالی که انتخابات میان دوره ای سال جاری آمریکا با چالش های گوناگونی روبروست، آخرین نظر سنجی مؤسسه مشهور گالوپ نشان میدهد که آمریکائی ها بر این باورند جمهوری خواهان بهتر از دموکرات ها می توانند مسائل مورد نظر آنان را در سیاست داخلی و سیاست خارجی در کنگره آمریکا حل و فصل کنند.

در این نظر سنجی، پرسش شوندگان به ۹ پرسش مهم کلیدی انتخاباتی پاسخ داده اند و نتیجه آن بوده است که در هفت مورد جمهوری خواهان بیشتر از دمکراتها می توانند در کنگره آمریکا از اعتماد مردم برخوردار شوند.
این ۹ مورد عبارتند از:
تروریسم
مهاجرت
هزینه های دولت فدرال
اقتصاد
وضعیت در افغانستان
ایجاد مشاغل جدید
فساد اداری
بیمه های درمانی همگانی
... و حفاظت محیط زیست

نتایج بدست آمده از نظر خواهی گالوپ نشان میدهد که در پنج مورد اول یعنی در مسائل مربوط به تروریسم، مهاجرت، هزینه های دولت فدرال، اقتصاد، وضعیت در افغانستان و ایجاد مشاغل جدید برای بیکاران جمهوری خواهان بهتر از دموکراتها می توانند در کنگره آمریکا مشکلات را سر و صورت بدهند. جمهوری خواهان با میانگین حدود ۱۴/۵ درصد از رقبای دموکرات خود جلوتر هستند.

اما در موارد ایجاد مشاغل جدید برای بیکاران و فساد اداری، آنان تنها یک اولویت حدود ۴ درصد را با خود بهمراه دارند.
از سوی دیگر، دموکرات ها در دو مورد بیمه های درمانی همگانی و حفاظت محیط زیست بر رقبای جمهوری خواه خود اولویت داشته و مورد اعتماد آنان برای حل و فصل امور مربوطه هستند.

مزیتی که برای جمهوری خواهان در بیشتر مسائل دیده می شود، نشانه آنست که در حال حاضر محیط سیاسی آمریکا بسود جمهوری خواهان است. قابل توجه آنست که در مورد بیمه های درمانی همگانی – مسئله ای که آمریکائی ها آن را بیشتر ویژه دموکرات ها می دانند – تفاوت تنها یک در صد است. یعنی آمریکائی ها حتی در این مورد خاص نیز، تنها یک در صد بیشتر به دموکراتها اعتماد میکنند تا به جمهوری خواهان.

در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۰۶ میلادی، دموکرات ها به پیروزی چشمگیری دست یافتند. در آن سال، آمریکائی ها در یک نظرسنجی مشابه در باره هشت مسئله، بیشتر به دموکراتها راًی اعتماد داده بودند تا به جمهوری خواهان.

اما در انتخابات میان دوره ای سال جاری با توجه به ادامه مشکلات اقتصادی و ضریب ۹/۵ در صد بیکاری در آمریکا، مسائل اقتصادی بیش از هر مورد دیگری برای راًی دهندگان آمریکائی حائز اهمیت است.

XS
SM
MD
LG