لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۳۹

تلاش گروەهای مورد حمایت ایران برای جبران شکست در انتخابات عراق


یکی از مراکز رای‌گیری در انتخابات مجلس عراق در شهر موصل - آرشیو
یکی از مراکز رای‌گیری در انتخابات مجلس عراق در شهر موصل - آرشیو

برخی تحلیلگران و کارشناسان عراقی می‌گویند ایران پس از شکست گروەهای تحت حمایتش در انتخابات مجلس عراق، اقدامات خود را برای جبران این شکست آغاز کردە است. به عقیده این تحلیلگران، ایران «بازندە اصلی» انتخابات هفدهم مهر ماه در عراق بوده است.

آنها می‌گویند که ایران از زمان آغاز اعتراضات گستردە مردمی در مهر ماه ۱۳۹۸ نسبت به کاهش نفوذ خود احساس خطر کرد. یکی از دلایل آن اعتراضات، کە معترضان آن را «انقلاب اکتبر» نامیدە‌اند، دخالت کشورهای دیگر - به ویژە جمهوری اسلامی ایران - در امور داخلی عراق بود.

احسان الشمری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این رابطه بە تلویزیون الحرە گفت که ماهیت انتخابات اخیر و کرسی‌هایی کە متحدان ایران بە دست آوردند، نشان می‌دهد کە ایران بازندە اصلی آن انتخابات بوده و حمایت شیعیان عراق را نیز از دست دادە است.

بە گفتە الشمری، ایران کە اکنون ترس از دست دادن حمایت گروەهای شیعە وفادار بە خود را نیز دارد، سعی می‌کند که با تلاش برای اتحاد گروەهای شیعە و همچنین نزدیک شدن بە رهبران سنی‌های عراق، تا حدی نفوذ خود را در عراق حفظ کند.

خبرگزاری رویترز هم چهارشنبە گذشتە گزارش داد کە به فاصله کوتاهی پس از افزایش تنش‌ها در عراق پس از انتخابات مجلس، و به ویژە حملە پهپادی بە اقامتگاە مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، اسماعیل قاآنی فرماندە نیروی قدس سپاە پاسداران وارد عراق شد و از گروەهای شیعە خواست نتایج انتخابات را بپذیرند و تنش‌ها را کاهش دهند.

بنا بر این گزارش، هدف این خواستە اسماعیل قاآنی، ادامە نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق بودە است.

رعد هاشم، نویسندە و تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز در این بارە می‌گوید که پس انتخابات مجلس در عراق، جمهوری اسلامی ایران عملا نفوذ خود در بخش اجرایی حکومت عراق را از دست داده و اکنون بە دنبال جلب حمایت برندگان این انتخابات است.

بە گفتە تحلیلگران یکی از نشانە‌های شکست ایران در عراق، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعە است کە توانست با اتکا بە احساسات ملی‌گرایانه عراقی‌ها و مبارزە علنی با گروەهای شبە نظامی وابستە بە ایران برنده انتخابات شود.

XS
SM
MD
LG