ببینید

روی خط

برنامه‌های قبلی
روی خط
00:30:00
سه شنبه, 07/15/1399 - 22:00

روی خط

روی خط
00:30:00
جمعه, 07/11/1399 - 22:00

روی خط

روی خط
00:30:00
پنجشنبه, 07/10/1399 - 22:00

روی خط

در باره برنامه

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید. برنامه روی خط به مدت نیم ساعت است.