«درنگی باشکوه»، ویژه برنامه‌ای از بخش فارسی صدای آمریکا

18 خرداد 1399