لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۵۵

منابع مطلع به صدای آمریکا: ارتش سوریە آزاد خواهان مبادله پناهجویان ایرانی با اسرای خود است


تصاویر منتشر شده از ۹ پناهجوی دیپورت شده به سوریه توسط هه‌نگاو
تصاویر منتشر شده از ۹ پناهجوی دیپورت شده به سوریه توسط هه‌نگاو

پس از گذشت چهار ماە، ۹ مهاجر کرد ایران کە ترکیە آنها را بە گروە ارتش سوریە آزاد تحویل دادە است،‌ هنوز آزاد نشدەاند. صدای آمریکا از طریق منابع خود مطلع شدە کە ارتش سوریە آزاد خواهان استفادە از این افراد برای تبادل زندانیان با رژیم بشار اسد است.

بهمن شادروان، مسعود حیدری، سعید احمدی، دماوند پاک‌سرشت، افشار رستمی، هدایت رخزادی، آرمان رشیدی، مبین ولدبیگی و فردین درویش‌پور همراە با ۵۷ مهاجر اقلیم کردستان عراق اوایل مرداد هنگامی کە می‌خواستند با کشتی به صورت قاچاق از استانبول بە ایتالیا بروند دستگیر شدند.

این افراد از ترس دیپورت شدن بە ایران، خود را سوریەای معرفی کردە بودند. ترکیە هم پس از چند روز آنها را بە گروە ارتش سوریە آزاد تحویل داد.

این افراد پس از یک ماە با خانوادە خود تماس می‌گیرند.

بیستون پاک سرشت، برادر دماوند، می‌گوید، شصت روز پیش در زمان انتقال این افراد از زندانی در شهر عزاز، فردی کە آنها را جابه‌جا می‌کرد یک گوشی به آنها داد و آنها توانستند تماسی یک دقیقەای بگیرند.

خانوادە این افراد می گویند تلاش‌های آنها چە از طریق وزارت خارجە ایران و چە سفارت ترکیە در تهران تاکنون نتیجەای ندادە است.

افشین رستمی، برادر افشار، گفت: «روز اول بە ما خبر دادند کە بچه‌ها دستگیر شدەاند، ما سریعاً با وزارت خارجە ارتباط برقرار کردیم، اسامی آنها را دادیم، بعد عکس و پاسپورت بچه‌ها را کە بە صورت قانونی وارد ترکیە شدە بودند را تحویل دادیم. خواستیم در ترکیە وکیل بگیریم کە گفتند فعلاً لازم نیست و ما از طریق وزارت اقدام می‌کنیم. ما هنوز هم منتظریم. یک سری کارها از طریق وزارت انجام شدە اما هنوز نتیجە ای ندادە است.»

اما طبق اطلاعات رسیدە بە صدای آمریکا، ارتش سوریە آزاد اکنون خواستار مبادله این دستگیرشدگان با خانوادە‌های خود کە توسط رژیم بشار اسد دستگیر شدەاند، هستند.

مثنی امین، نمایندە مجلس عراق گفت: «من تاکید کردم کە این کار درستی نیست؛ زیرا این افراد اسیر جنگی نیستند کە شما بخواهید با آنها تبادل اسرا کنید.»

او در توضیح می‌گوید: «روابط من با این گروە از طریق سازمان آی اچ اچ ترکیە بود. حدود ١٠ روز پیش کە استانبول بودم با رئیس این سازمان دیدار کردم و تلفنی هم با سوریە صحبت کردیم. آنها (ارتش سوریە آزاد) گفتند کە در آستانە با روسی‌ها و ایرانی‌ها جلسەای دارند و امیداورند ایرانی‌ها در آنجا در این مورد کاری انجام دهند.»

خانوادە این افراد می‌گویند ترکیە دستگیری این افراد در استانبول را انکار کرده است. این در حالی است کە صدا و عکس‌های این مهاجران هنگام دستگیری بە دست صدای آمریکا رسیدە است.

مهاجران اقلیم کردستان نیز کە بە گروە ارتش سوریە آزاد تحویل دادە شدە بودند، پس از حدود دو هفتە آزاد شدند، این مهاجران بە خبرنگار صدای آمریکا گفتند کە تلاش‌های حکومت اقلیم و وزارت خارجە عراق از طریق ترکیە منجر بە آزادی آنها شده است.

XS
SM
MD
LG