لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۰۸

حزب دموکرات کردستان: نیروهای وزارت اطلاعات تحویل دستگاە قضایی اقلیم شدند


اربیل - آرشیو
اربیل - آرشیو

حزب دموکرات کردستان ایران که از احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است، می‌گوید دو «جاسوس وزارت اطلاعات ایران» را کە در موشک‌باران سال ٩٧ مقر این حزب دست داشتە‌اند بە دستگاە قضایی اقلیم کردستان تحویل دادە است.

بنا بر بیانیە حزب دموکرات، این دو نفر به نام‌های کیوان فیضی و فراز صلواتی اعتراف کردەاند از طریق ادارە اطلاعات سنندج «برای جاسوسی و ترور» بە این حزب آمدەاند و جمع آوری اطلاعات در مورد موشک‌باران مرداد ۱۳۹۷ این حزب از وظایف آنها بودە است.

جلسە کمیتە رهبری حزب دموکرات کردستان در شهرستان کوی سنجق اربیل، ۱۷ مرداد ۹۷ هدف حملات موشکی سپاە پاسداران قرار گرفت.

در این حملە موشکی که سپاە پاسداران مسئولیت آن را بر عهدە گرفت، ۱۶ تن، از جملە شش تن از اعضای رهبری این حزب کشتە شدند.

حزب دموکرات کردستان می‌گوید «این جنایتکاران» را بە دستگاە قضایی اقلیم کردستان تحویل دادە است.

تاکنون دەها تن از اعضای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی توسط سپاە پاسداران و وزارت اطلاعات در اقلیم کردستان ترور شدەاند.

موسی باباخانی عضو کمیتە مرکزی حزب دموکرات کردستان ۱۵ مرداد در یکی از هتل‌های اربیل کشتە شد. نیروی ضد تروریسم اقلیم کردستان دە روز بعد اعلام کرد کە متهم اصلی سرمد داود عبد علی، مشهور بە سرمد ایلامی، پس از ترور موسی باباخانی بە ایران بازگشتە است.

شعبە دوم دادگاە جنایی اربیل هم، ۱۱ مرداد امسال سە تن از متهمان پروندە ترور قادر قادری از فرماندهان حزب دموکرات را بە اعدام محکوم کرد. متهمان اعتراف کردند کە ۱۵ اسفند ۹۶ قادر قادری را با دستور سپاە پاسداران و در ازای دریافت پول کشتەاند.

XS
SM
MD
LG