لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۴:۲۱

بنا بر گزارش بانك مركزی حيات و ادامۀ فعاليت بانک ها با مشكلات جدی مواجه است


بنا بر گزارش خبرگزاريهای ايران، هرچند كه رئيس ‌كل بانك مركزی اعلا‌م كرده بود بزرگترين رويداد سال ۸۶ كاهش نرخ سود بانكی است، اما ديروز بانك مركزی در گزارشی رسمی به نحوی خاطرنشان ساخت كاهش ضربتی نرخ سود در سال ۸۶ مي‌تواند بزرگترين رويداد، اما در عين حال منفي‌ترين رويداد اقتصادی برای بانك‌های كشور باشد.

بانك مركزی در گزارش رسمی خود نوشت، كاهش ارزش اسمی نرخ اسمی به صورت دستوری بدون توجه به رشد نقدينگی و نرخ تورم طی سال‌های اخير، نرخ سود واقعی بانك‌ها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامۀ فعاليت اين نهادهای مالی و رشد اقتصادی كشور را با مشكلا‌ت جدی مواجه نموده است.

و روزنامۀ اعتماد در مقاله ای تحت عنوان بيکاری وتورم دوعامل مهم فقر می نويسد وزارت رفاه وتأمين اجتماعی درسال ۸۵ ضمن انتشار نقشه فقر، در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳درمناطق شهری وروستائی ايران گفته است، تنها ۱۰ درصد خانواده های ايرانی تحت پوشش نهادهای حمايتی دولتی هستند که ۳ درصد آنها ازفقرشديد وگرسنگی رنج ميبرند.

XS
SM
MD
LG