لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۴۴

کمک های امدادی ازهمه طرف راهی پاکستان است


مقامات پاکستان می گويند برای کمک به قربانيان زلزله ای که بيش از ۲۰هزارنفر را ازپای درآورده است، هليکوپترهای بيشتری مورد نيازاست.

شيخ رشيد احمد وزيراطلاعات پاکستان روزدوشنبه درمصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت بسياری از مجروح شدگان درنقاط دوردست به انتظار برقراری يک پل هوائی به وسيله هليکوپترها هستند تا بتوانند به خدمات بهداشتی دسترسی يابند. آقای احمد افزود برای مردمی که بی خانمان درهوای يخ بندان رها شده اند، نيازبه چادر وپتوهست.

ماموران امداد می گويند بيش از ۱۲۰ هزارنفر سريعا به پناهگاه احتياج دارند واحتمال داده می شود که عده ای درحدود چهارميليون نفربی خانمان شده باشند.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد به کليه واحدهای وابسته به سازمان ملل دستورداده است تمامی آنچه را که درتوان دارند برای کمک به کاربرند. درهمين حال درشهر ويران شده مظفرآباد درپاکستان مغازه داران به نبرد با غارتگران پرداخته اند که قصد غارت اشيای مورد نياز را دارند.

ودرهند، بيش از ۹۰۰ نفرجان خود را در زلزله ازدست داده اند. اين شديدترين زلزله دريکصد سال گذشته است که جنوب آسيا را درهم کوبيده است.

ايجاد نيروی ويژه برای هماهنگ کردن کمک های امدادی از سوی ارتش آمريکا

ارتش آمريکا می گويد به دنبال زلزله ويرانگر روز شنبه درپاکستان، نيروی ويژه ای را برای هماهنگ کردن کمک های امدادی آمريکا به آن کشور به وجود آورده است. وزارت دفاع آمريکا روزدوشنبه طی بيانيه ای اعلام کرد دريادار مايکل لفور مرکزی را برای ايجاد هماهنگی درخدمات انسانی دراسلام برقرارخواهد کرد.

دربيانيه آمده است که دريادار لفور درعين حال با وزارت امورخارجه آمريکا ومقامات پاکستانی نيزهمکاری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع آمريکا می گويد آمريکا دست اندرکارعمليات امدادی گسترده ای با پاکستان است که متحد عمده آمريکا درمبارزه با تروريسم به شمارمی رود. به گفته سخنگو، نيروهای آمريکا با برقراری نخستين پل هوائی بين تاسيسات مختلف آمريکا درمنطقه وپاکستان، تاکنون بيش از ۴۰ تن لوازم را به اين کشورحمل کرده اند.

وزارت دفاع آمريکا می گويد کوشش های امدادی آمريکا ممکن است گسترش يابد تا مناطق آسيب ديده درهند وافغانستان را نيزشامل شود.

وزيرامورخارجه آمريکا احتمالا ازپاکستان ديدار خواهد کرد

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا می گويد برای نشان دادن ميزان حمايت آمريکا ازقربانيان زلزله درپاکستان، ممکن است به عنوان بخشی ازسفراين هفته خود به آسيای مرکزی، ازپاکستان نيزديدارکند.

خانم رايس روزدوشنبه اظهارداشت اگرحضوراو درپاکستان اختلالی درکوشش های امدادی به وجود نياورد، عازم پاکستان خواهد شد. خانم رايس امروز، سه شنبه، ديدارخود را ازآسيای مرکزی با سفربه قرقيزستان آغازمی کند وسپس ازافغانستان، قزاقستان وتاجيکستان نيزديدن خواهد کرد. قراراست وزيرامورخارجه آمريکا دراين سفر با رؤسای جمهوری هرچهارکشورملاقات کند وضمن ترويج انديشه برقراری اصلاحات دمکراتيک وبازارآزاد درمنطقه، برای مبارزه با تروريسم به رهبری آمريکا نيزکسب حمايت کند.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا ازتصميم خانم رايس درمورد لغوسفرخود به ازبکستان دفاع کردند. دانيل فريد مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا درتوضيحاتی برای خبرنگاران در روزجمعه گذشته، اظهارداشت مقامات آمريکائی ازبرخی اقدامات دولت ازبک و ايجاد يک " فضای عمومی وحشت" حاکم برازبکستان، به شدت ناخشنود هستند.

XS
SM
MD
LG