برنامه‌های قبلی
اخبار شامگاهی
00:30:00
پنجشنبه, 03/27/1400 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
چهارشنبه, 03/26/1400 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
سه شنبه, 03/25/1400 - 19:00

اخبار شامگاهی

در باره برنامه

اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می‌خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می‌توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت ۷ غروب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت دنبال کنید.