لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۱۹

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریە بر لزوم حضور آمریکا در سوریه  تاکید کرد


مظلوم عبدی، فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە - ۱۰ فوریه ۲۰۲۲
مظلوم عبدی، فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە - ۱۰ فوریه ۲۰۲۲

فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە نسبت بە قدرت گرفتن دوبارە گروە تروریستی داعش هشدار داد. مظلوم عبدی همچنین تاکید کرد کە رسیدن بە یک راە حل سیاسی در سوریە، بدون نقش‌آفرینی آمریکا ممکن نیست.

مظلوم عبدی در مصاحبەای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت کە حضور آمریکا در شمال شرق سوریە فقط برای جنگ با داعش نیست، بلکە شرط رسیدن بە راە حل سیاسی در سوریە نیز هست.

وی گفت: «ما معتقدیم کە بدون آمریکا رسیدن بە راە حل سیاسی در سوریە امکان پذیر نیست، بلکە برای رسیدن آن، آنها (نیروهای آمریکایی) باید بمانند و نقش ایفا کنند.»

مظلوم عبدی کە بە نام مظلوم کوبانی هم شناختە می‌شود ادامە داد راە حل سیاسی در سوریە تنها راە شکست همیشگی داعش است.

او گفت نیروهای دموکراتیک سوریە خواهان رسیدن بە این راە حل سیاسی با رژیم سوریە هستند و چند بار با رژیم سوریە دیدار داشتە‌اند، اما دمشق این راە حل را نمی‌خواهد.

آقای عبدی گفت: «رژیم سوریە نمی‌خواهد کە راە حل سیاسی را قبول کند. آنها می‌خواهند شرایط بە قبل از سال ٢٠١١ بازگردد و این هم امکان پذیر نیست و آنها باید شرایط جدیدی را کە پیش آمدە قبول کنند.»

مظلوم عبدی در رابطە با حملە ٣٠ دی ماە پیکارجویان داعش بە زندان الصناعە در حسکە گفت کە هدف آنها اثبات حضور دوبارە نظامی خود بودە است.

بە گفتە فرماندە نیروهای دموکراتیک سوریە، کشتن خلیفە خودخواندە داعش، این گروە را درهم شکستە است.

ابو ابراهیم الهاشمی القریشی، معروف به حاجی عبدالله، رهبر داعش ١٣ دی ماە در عملیات نظامی آمریکا در ادلب سوریە کشتە شد. اما بە گفتە مظلوم عبدی این بە معنادی نابودی داعش نیست و خطر این گروە هنوز باقی است.

XS
SM
MD
LG