لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۴۱

مذاکرات صلح سودان جنوبی آغاز می شود
جناح های متخاصم سودان درکوشش برای پایان دادن به مناقشه ای که بیش از ۱۰۰ هزارکشته برجا گذاشته است، برای آغازمذاکرات مستقیم آماده می شوند. گزارش های قبلی حاکی بود مذاکرات به تاخیرافتاده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه اتیوپی روزشنبه به صدای امریکا گفت دو طرف مذاکرات رو دررو را روزیکشنبه آغازخواهند کرد.

مذاکرات بین نمایندگان رئیس جمهوری سودان جنوبی ومعاون سابق ریاست جمهوری ، اززمانی که دو طرف دراوائل هفته پیش درآدیس آبابا جمع شدند، بارها به تاخیرافتاده است.

پیشتر درروزشنبه، مقامات اتیوپی گفتند مذاکرات بدلیل نبود توافق درمورد دستورجلسه، به تاخیرافتاده است.

دوطرف تاکنون بیشتروقت خود را درگفت و گوهای جداگانه به میانجیگران بلوک منطقه ای افریقای شرقی گذرانده اند.

دراین میان ، جنگ ادامه دارد، و سربازان دولتی بسوی شهر« بور»، مرکزایالت جونگلی که دراستیلای شورشیان قراردارد، پیش می روند.

ناآرامی درسودان جنوبی درنیمه دسامبر و زمانی آغاز شد که سربازان یاغی به ستاد ارتش حمله کردند. پرزیدنت کرمعاون ریاست جمهوری را به کودتای نافرجام متهم کرد.

سودان جنوبی در ۲۰۱۱، درپی ده ها سال مناقشه، ازسودان جدا شد.
XS
SM
MD
LG