لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۰۲

گزارش: کارشناسان در مورد بودجه برنامه های مبارزه با «ايدز» نگران هستند


کارشناسان بهداشت نگرانند که بحرانهای اقتصادی بر روی برنامه های مبارزه با بيماری «اچ-آی-وی» و «ايدز» تأثير منفی داشته باشد.

کارشناسان بهداشت هشدار داده اند کاهش اعتبارات پژوهشهای پزشکی تأثيری معکوس در سطح جهانی بر روی پيشرفتهای بدست آمده در مبارزه با بيماری اچ-آی-وی و ايدز بگذارد.

سازمانهای بهداشتی وابسته به سازمان ملل متحد گزارش می دهند که کاهش پشتيبانی مالی اعانه دهندگان بين المللی که عمدتاً ناشی از بحرانهای اقتصادی جهان ميشود، برنامه های بسيار مهم مبارزه با اچ آی وی و ايدز را به مخاطره انداخته است.

گزارشهای سازمان ملل متحد زمانی منتشر می شود که قرار است همين هفته اعانه دهندگان بين المللی عمده در مورد اعتبار مبارزه با بيماريهای ايدز، سل و مالاريا در سطح جهانی، ديدار و گفتگو کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده اند چنانچه اعانه دهندگان بين المللی اعتبار لازم را ارائه نکنند، پيشرفتهای حاصل متوقف و يا روندی معکوس، خواهد داشت.

بخشی از کمک اعانه دهندگان به خانواده هايی اختصاص مييابد که بايد از فرزندان در گذشتگان، نگهداری کنند. بعنوان مثال خانمی بنام روزينا، دختر خود را که دو فرزند داشت، در اثر بيماری ايدز از دست داد. او بکمک مالی دولت مالاوی از دو نوه خود نگهداری ميکند.

روزيتا ميگويد که برنامه مبارزه با بيماری ايدز تغييری اساسی در زندگی من داشته است. او افزود چنانچه وی از کمکهای دولت استفاده نميکرد، قادر نبود به زندگی خود ادامه دهد و از فرزندان دختر متوفی خود نگهداری کند. کشور مالاوی همانند بسياری از کشورهای آفريقايی سخت درگير مقابله با بيماری ايدز، بويژه در ميان ميليونها کودک خردسال است. در اين کشور بسياری از خانواده ها به خدمات اجتماعی از جمله کمک مالی دولت وابستگی بسيار دارند.

کارشناسان بهداشتی سازمان ملل متحد از پيشرفتهای حاصل، به ويژه در مبارزه با بيماری ايدز، ابراز خرسندی کرده اند. اما آنها در گزارشهای اخير خود هشدار داده اند که چنانچه از ميزان اعتبارات اعانه دهندگان بين المللی کاسته شود ادامه اين برنامه در کشورهايی مانند مالاوی بسيار مشکل خواهد بود.

دکتر گات فريد هيمشال، مدير برنامه اچ آی وی ايدز سازمان جهانی بهداشت، ميگويد اگرچه برای اعانه دهندگان با توجه به بحرانهای اقتصادی آسان نخواهد بود که اعتبار لازم را در اختيار برنامه بهداشتی سازمان ملل متحد قرار دهند اما وی هشدار داد که کاهش اعتبار، پيشرفتهايی که ظرف چند سال گذشته حاصل شده است را از ميان خواهد برد.

XS
SM
MD
LG