لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۶

ناراضيان کوبا خواهان همه پرسی در باره اصلاحات  شده اند - 2002-05-11


ناراضيان کوبا با تسليم دادخواستی با بيش از ۱۱ هزار امضا به مجمع ملی کشور خواهان همه پرسی در باره اصلاحات دموکراتيک شده اند. دادخواست ناراضيان روز جمعه يعنی دو روز پيش از ديدار برنامه ريزی شده جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين آمريکا از کشور کمونيستی کوبا به مجمع ملی تسليم شده است. ارائه اين دادخواست در تاريخ ۴۳ ساله حکومت فيدل کاسترو بر کوبا اقدامی بی سابقه است. هدف ناراضيان از اين اقدام برگزاری همه پرسی و تضمين آزادی بيان و اجتماعات، عفو زندانيان سياسی، آزادی انتخابات و فعاليت آزاد اقتصادی است . دولت کوبا اين اقدام را بی اهميت خوانده و می گويد ناراضيان دست اندر کارمزدوران آمريکا هستند.

XS
SM
MD
LG