لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۰۲

يونان چهار نفر را به افروختن آتش متهم کرد


در چهارمين روز مبارزه با آتش مهار گسيخته ای که تاکنون جان ۶۳ نفر را گرفته است يونان چهار نفر را به افروختن پاره ای از اين آتش ها متهم کرده است.

روز دوشنبه آتشسوزی های جديدی دراطراف آتن بوقوع پيوست، که باعث سرازير شدن ماموران آتش نشانی و هواپيماهای ويژه مهار حريق به شهرک پاپاگو شد، جائيکه پيشروی آتش بدليل وجود بوته های خشک سريعا صورت گرفت.

اين آتشسوزی ها باعث زيان و آسيب فراوانی از نوک جنوبی شبه جزيره پلوپونيز تا دورترين شهر شمالی يونينا شد، با تخريب صدها خانه و دهکده که منجر به بی خانمانی هزاران تن گشته است. ماموران آتش نشانی بيشترو وسايل مهار حريق از کشورهای اروپايی در مهار حريق به گروه های آتش نشانی يونانی کمک می کنند.

در حاليکه نيمی از کشور در آتش می سوزد، دادستان عالی کشور اعلام کرد بزودی نسبت به قراردادن پرونده مسببين اين آتشسوزی زير قانون ضد تروريسم تصميم گرفته خواهد شد. مقامات می گويند اين حرکت دست بازرسان و محققين اين پرونده را باز خواهد گذاشت تا با اختيارات بيشتری به تحقيقات ادامه دهند و دستگيری های بيشتری را سامان دهند.

مقامت دولتی از روز شنبه می گفتند که نسبت به شروع آتش توسط افراد با نيت خرابکاری، دستکم در پاره ای موارد، مشکوکند.

بسياری از مقامات محلی بسازو بفروش ها و دلالان زمين را متهم کرده اند که بمنظور آماده کردن زمينهای زراعی و جنگل ها برای ساختمان سازی و توسعه دست به ايجاد حريق زده اند.

ديروز (يکشنبه) در جنوب يونان پيشروی آتش در محل المپيای باستانی متوقف شد، جايی که اولين بازی های المپيک جهان برگزار شده بود و از طرف سازمان ملل به عنوان ميراث جهان شناخته شده است.

XS
SM
MD
LG