لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۳۷

سازمان ملل: از هر۸عراقی يک نفر از خانه خود فرار کرده است


کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد گفت ازميان هر هشت شهروند عراقی، يک نفر ناگزيرازآن شده است که دربرابرخشونت های جاری درعراق ازخانه خود فرار کند.

کميساريا می گويد همه ماهه حدود۵۰ هزارعراقی ازخانه های خود فرارمی کنند ومی افزايد اين بالاترين میزان آوارگی درخاورميانه درطول۵۰ سال گذشته به شمارمی رود.

سخنگوی کميساريا درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت همسايگان عراق فاقد منابع کافی برای برخورد با آوارگان عراقی هستند. سخنگو افزود که کميساريا ۶۰ ميليون دلار اعتبار برای مقابله با وضعيت موجود درخواست کرده است.

در رويدادی ديگر، مقامات عراق خبردادند که چند مرد مسلح درکمينگاهی برسريک اتوبوس حامل کارگران عمدتا شيعه که ازيک محله سنی نشين دربغداد عبورمی کرد، چهارنفر را ازپای درآوردند.

درنقطه ديگری ازپايتخت عراق، مردان مسلح پنج عضو يک خانواده شيعه را به قتل رساندند. انفجار بمبی درکنارجاده نيزدونفر را به هلاکت رسانيد.

ودرشمال بغداد درنزديکی شهر سامره، چند مرد مسلح رئيس يک شورای قبيله ای را ربودند.

در همين حال، پرزيدنت بوش درحالی که بررسی های خود را نسبت به استراتژی جديد آمريکا درعراق به پايان می برد، روزدوشنبه با قانونگذاران آمريکا ديدار کرد.

کاخ سفيد می گويد پرزيدنت بوش روزچهارشنبه طی يک سخنرانی تلويزيونی خطاب به مردم آمريکا، استراتژی جديد آمريکا را تشريح خواهد کرد.

سناتور گوردون اسميت می گويد پرزيدنت بوش به اوگفته است که اعزام ۲۰ هزار سرباز جديد به عراق برای مدتی کوتاه، ازجمله موارد استراتژی جديد است.

انتظارمی رود که اين استراتژی اختصاص يک ميليارد دلارجهت برنامه ای برای ايجاد مشاغل برای عراقی ها را نيزشامل گردد.

رهبران جديد دمکرات درکنگره آمريکا ازهم اکنون طرح اعزام نيروهای بيشتربه عراق را مورد انتقاد قرارداده اند ومی گويند معتقد نيستند که اين کاربه دستيابی به موفقيت کمک خواهد کرد.

درهمين حال مقامات آمريکا می گويند پرزيدنت بوش قصد دارد زالمای خليل زاد سفير کنونی آمريکا را درعراق به عنوان نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد منصوب دارد وديپلمات مجرب ديگری را به جای وی به عراق اعزام دارد.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا اظهار داشت پرزيدنت بوش ، ريان کروکر سفير کنونی آمريکا را درپاکستان به بغداد اعزام خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG