لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۲۹

دانشجویان دانشگاه اميرکبير در جریان سخنرانی احمدی نژاد تظاهرات بر پا کردند


دانشجويان دانشگاه اميرکبير درتهران عليه محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی دست به تظاهرات کم نظيری زدند.

دراين تظاهرات که روزدوشنبه برگزارشد، دانشجويان شعارهای «مرگ برديکتاتور» سردادند وعکس های آقای احمدی نژاد را به آتش کشيدند. دانشجويان تظاهرکننده درجريان سخنرانی آقای احمدی نژاد در روز دوشنبه دردانشگاه اميرکبير، ترقه پر سروصدايی نيز منفجرکردند.

تاکنون گزارشی ازبازداشت کسی دراين تظاهرات نرسيده است.

به گزارش رسانه های ايران، آقای احمدی نژاد اجازه نداد که دانشجويان سخنرانی اورا مختل سازند. اما هنگامی که دانشجويان اورا ديکتاتور ناميدند، آقای احمدی نژاد با ژست معمول دولتمردان ايران فرافکنی کرد و آمريکا را ديکتاتور خواند.

رئيس جمهوری اسلامی درسخنرانی خود اظهارداشت ايران درآزادی، عدالت و حکومت الهی درصف مقدم قراردارد.

XS
SM
MD
LG