لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۳

خواست کميته حقوق بشر سازمان ملل از آمريکا برای تعطيل بازداشتگاه های سری


کميته حقوق بشرسازمان ملل متحد ازآمريکا خواست هرگونه بازداشتگاه سری را که عليه گروه های تروريستی مورد استفاده قراردارد، فورا تعطيل کند.

کميته حقوق بشردرگزارش روزجمعه خود می گويد اطلاعات موثق و ترديد ناپذيری دراختياردارد که حاکی است واشنگتن افرادی را محرمانه به مدت چندين ماه وچندين سال پياپی درنقاط نامشخصی زندانی کرده است.

گزارش ازآمريکا خواسته است به سازمان صليب سرخ بين المللی اجازه دسترسی فوری به هرکسی را بدهد که درارتباط با يک برخورد مسلحانه بازداشت شده است.

گزارش همچنين ابرازنگرانی کرده است که آمريکا درگذشته اجازه اِعمال شيوه هائی را دربازجوئی می داده است که می تواندشکنجه تلقی شود.

مقامات آمريکا می گويند گزارش ازحدود اختيارات کميته حقوق بشر فراتر رفته است، چرا که به تاسيساتی آمريکائی درخارج ازخاک آمريکا نظارت دارد.

مقامات آمريکا همچنين صداقت واعتبارگزارش را زيرسئوال برده اند ومی گويند گزارش به نفع کشورهائی مانند کره شمالی که فاقد هرگونه حقوق مدنی يا سياسی هستند، توجه خود را فقط برآمريکا متمرکزکرده است.

XS
SM
MD
LG