لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۱۵

متن بيانات رايس در باره مذاکره با ايران


کاندوليزا رايس، وزيرامورخارجه آمريکا، امروز، چهارشنبه، در باره الحاق آمريکا به سه کشور اروپائی در مذاکرات اتمی با تهران بيانيه ای به اين شرح منتشر ساخت:

پيگيری جمهوری اسلامی ايران برای دستيابی به تسليحات اتمی، معرّف تهديدی مستقيم عليه جامعه بين المللی ، ازجمله ايالات متحده آمريکا و خليج فارس است. دولت ايران ضمن بی اعتنائی به خواست های مکرر هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی، و شورای امنيت سازمان ملل متحد، به برنامه اتمی خود سرعت بخشيده ، و به پنهان نگاه داشتن فعاليتهای خود از ديد بازرسان بين المللی ادامه داده است.

ايالات متحده آمريکا، با همکاری شرکای بين المللی خود همه تلاشهايش را برای حل مسأله از طريق ديپلماسی بکار گرفته است، و جامعه بين المللی روشن ساخته است که ايران نبايد به سلاح اتمی دست يابد. منافع حياتی ايالات متحده آمريکا و دوستان و متحدين آن در منطقه، و منافع تمامی جامعه بين المللی درخطراست ، و بنابراين ايالات متحده آمريکا درجهت حراستاز اين منافع مشترک عمل ميکند.

امروز رژيم ايران می تواند در باره يکی از دو مسير بکلی متفاوت برای آينده مردم خود و مناسباتش با جامعه بين المللی تصميم بگيرد.

گزينه های پيش روی ايران روشن است. گزينه منفی برای رژيم ، ادامه مسير فعلی، يعنی پيگيری تسليحات اتمی با بی اعتنائی به جامعه بين المللی و تعهدات بين المللی اش خواهد بود. اگر رژيم چنين کند، فقط متحمل عواقبی با هزينه های گران خواهدشد.

ما و شرکای اروپائی مان اتفاق نظر داريم که چنين مسيری به انزوای بين المللی و متعاقبا به تحريمهای تنبيهی سياسی و اقتصادی منجر خواهد شد. گزينه مثبت و سازنده برای رژيم ايران تغيير راه کنونی و همکاری در حل مسأله اتمی با ازسرگيری فوری تعليق تمامی فعاليت های غنی سازی و بازيابی مجدد ، همزمان با همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی ، بازگشت به اجرای پروتکل الحاقی از طريق فراهم ساختن دسترسی بيشتر برای آژانس بين المللی انرژی اتمی است .

اين مسير به منافعی واقعی برای امنيت دراز مدت مردم ايران ، منطقه خاورميانه و تمامی جهان منجر خواهد شد.

مردم ايران معتقدند حق دارند انرژی اتمی غير نظامی داشته باشند. . ما به اين حق اذعان داريم. اما موافقت نامه هائی بين المللی که ايران آنها را امضا کرده است، روشن ساخته است که اِعمال اين حق بايد مطابق با تعهداتش باشد. با توجه به سابقه ايران در نقض تعهدات خود و برنامه سرّی اتمی که دنبال ميکند، ، رژيم ايران بايد به گونه ای قانع کننده نشان دهد که از تلاش در برنامه تسليحات اتمی دست برداشته است.

منافع حاصل از اين گزينه دوم برای مردم ايران فراتر از انرژی اتمی غير نظامی خواهد بود و می تواند به تدريج به همکاری های بيشتر اقتصادی بيانجامد .

ايالات متحده آمريکا فعالانه از چنين منافعی علنا و بطور خصوصی جانبداری خواهد کرد. به علاوه، پرزيدنت بوش همواره تأکيد کرده است که ايالات متحده به چاره ای ديپلوماتيک برای چالشی اتمی که توسط رژيم ايران عامل آن بوده است، پای بند است.

ما با شرکای اروپائی مان در باره اين عوامل اساسی در مجموعه ای که هم حاوی منافع برای ايران درصورت انتخاب مسيری درست، و هم تحمل عواقبی گران در صورت عدم چنين انتخابی است، اتفاق نظر داريم. ما اميدواريم ظرف چند روز آينده دولت ايران عميقا اين پيشنهاد را بررسی و مورد توجه قرار دهد.

شرکای بريتانيائی، فرانسوی و آلمانی ما بحق لازم دانسته اند ايران پيش از آنکه طرفين بتوانند به مذاکرات بازگردند، غنی سازی اورانيوم و فعاليت های بازيافتی را متوقف کند . اين شرطی است که توسط هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

آمريکا حاضر است قدرت رهبری بيشتری را بکار گيرد تا ديپلوماسی از بهترين شانس توفيق بر خوردار شود.

بر اين اساس، برای تأکيد بر تعهدمان به يک راه حل ديپلماتيک، و گسترش چشم انداز موفقيت ، به مجرديکه ايران بطور کامل و به نحوی قابل تأئيد فعاليتهای غنی سازی اورانيوم و فرآوری آن را به حال تعليق درآورد، ايالات متحده آمريکا به ميز مذاکرات سه کشوری اتحاديه اروپا با ايران ملحق خواهد شد و با نمايندگان ايران ملاقات خواهد کرد.

امروز صبح نمايندگان ايالات متحده آمريکا بيانيه من را از طريق مساعدت دولت سويس، و توسط نماينده ايران در سازمان ملل متحد به ايران ابلاغ کرده اند.

با توجه به منافعی که اين گزينه مثبت برای مردم ايران ،امنيت منطقه و پيمان منع گسترش تسليحات اتمی خواهد داشت، ما از جمهوری اسلامی ايران ميخواهيم که اين گزينه را برای صلح انتخاب کند ، و برنامه های جاه طلبانه اش را در مورد تسليحات اتمی کنار بگذارد.

پرزيدنت بوش خواستار مناسباتی جديد و مثبت ميان مردم آمريکا و مردم ايران است .روابطی سودمند که به افزايش تماسهای آموزشی، مبادلات فرهنگی، ورزشی، تجاری، مسافرتی و سرمايه گذاری منجر خواهد شد. مسأله اتمی تنها مانعی نيست که در برابر بهبود روابط ايستاده است.

دولت ايران از تروريسم حمايت ميکند، در خشونتهای عراق دست دارد و اقداماتی را که برای اعاده حاکميت کامل لبنان بر اساس قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنيت انجام ميگيرد تضعيف ميکند. اين سياستها با جامعه جهانی همخوانی ندارد و در برابر برقراری روابط مثبت ميان مردم ايران و مردم آمريکاو کشورهای ديگر جهان مانع ايجاد ميکند.

ايران ميتواند و بايد که دولتی مسئول باشد، نه دولتی حامی تروريسم. ايالات متحده آمريکا آماده است به سه کشور اتحاديه اروپا ملحق شود تا اين مسائل و مسائل ديگر را با دولت ايران ، علاوه بر تلاش برای خطر اتمی، در ميان بگذارد.

در عين حال ، ما به همکاری با شرکای بين المللی خود ادامه ميدهيم تا به تجارت اسلحه در سراسر جهان پايان دهيم؛ و منابع مالی بين المللی را به روی همه توليد کنندگان تسليحات ببنديم و به حمايت از تروريسم پايان دهيم. ما همچنين قصد داريم قابليتهای دفاعی متحدان و دوستانمان را تقويت کنيم، و تلاشهای ضد گسترش تسليحات و ضد تروريستم را افزايش دهيم.

اين تدابير هيچگونه تهديدی را عليه ايرانی صلحجو با يک برنامه شفاف و کاملاً غير نظامی انرژیِ اتمی بوجود نمی آورد . بلکه فراهم کننده حراستی خواهد بود که در صورت انتخاب گزينه غلط توسط ايران برای آمريکا، دوستان ما و متحدان آن ضروری است . اگر رژيم ايران معتقد است که از داشتن تسليحات اتمی سود ميبرد، در اشتباه است. ايالات متحده آمريکا در دفاع از نيروهای خود مصمم است، و در دفاع از دوستان و متحدان خود، که برای ايجاد امنيت مشترک تلاش ميکنند،نيز مصمم است.

مردم ايران گذشته پرافتخاری داشته اند، و شايسته داشتن آينده ای تابناک هستند. ما معتقديم که مردم ايران خواهان آينده ای آزاد و متکی به حقوق انسانی ، از جمله حق دادن رأی، حق رقابت در انتخابات، حق ابراز عقيده و بيان نظرات خود بدون ترس، و حق پيگيری آرمان های سياسی هستند. ما از پيشرفت ، کاميابی، و آزادی مردم ايران استقبال ميکنيم.

ايالات متحده آمريکا چشم به راه روابط تازه ای بين دو ملت است ، که بتواند اين اهداف را تحقق بخشد. ما صميمانه اميدواريم که رژيم ايران راهی را انتخاب کند که تحقق چنين آينده ای را امکان پذير سازد.

XS
SM
MD
LG