لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۸

پيوستن اسرائيل به کوشش های اتحاديه ارو پا برای ارسال کمکهای انسانی به مردم فلسطينی


اسرائيل می گويد درهمان حال که دولت فلسطينی را ناديده می گيرد، به کوشش های تحت رهبری اتحاديه اروپا برای ارسال کمک های انسانی جهت مردم فلسطينی می پيوندد.

تزيپی ليوينی وزيرامورخارجه اسرائيل روزپنجشنبه اظهارداشت اسرائيل ميليون ها دلارپول های مربوط به عوايد ناشی ازماليات فلسطينيان را به سازمان های امداد تحويل خواهد داد. خانم ليوينی گفت ازاين وجوه می توان برای پرداخت صورتحساب های برق وآب استفاده کرد وبيمارستان ها را بازگذاشت.

با اين حال خانم ليوينی افزود هيچ مبلغ ازپول هائی را که اسرائيل جمع آوری کرده است، دراختياردولت فلسطينی تحت رهبری حماس گذارده نخواهد شد و به مصرف پرداخت حقوق کارکنان وابسته به اين دولت نيزنخواهد رسيد.

گروه چهارگانه پيگيری روند صلح خاورميانه مرکب ازاتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد، روسيه وآمريکا اين هفته اعلام داشت بدون مراجعه به دولت تحت رهبری حماس، نيازمندی های شديد مردم فلسطينی را به لوازم بهداشتی وديگر کمک های انسانی برطرف خواهد ساخت. اتحاديه اروپا انجام اين طرح را مورد هماهنگی قرارخواهد داد.

پس ازآن که حماس زمام امور را دردست گرفت، اسرائيل ازتحويل وجوه جمع آوری شده ازبابت ماليات وحقوق گمرکی به دولت فلسطينی خودداری کرد.

XS
SM
MD
LG