لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۱۱

نخست وزيرفرانسه: ممکن است پليس مقررات منع رفت وآمد را اجرا کند


دومينيک دو ويلپن نخست وزيرفرانسه می گويد برای متوقف ساختن نزديک به دوهفته شورش وآشوب درفرانسه که درجريان آن ده ها ساختمان ويران گرديده وهزاران اتومبيل به آتش کشيده شده است، ممکن است به پليس اختيارداده شود که مقررات منع رفت وآمد را به مورد اجرا بگذارد.

خشونت های جوانان عمدتا سياه پوست ومسلمانان عرب دارای تبارشمال آفريقا، هم اکنون ازحومه پاريس به تقريبا 300 شهر بزرگ وکوچک فرانسه کشيده شده است.

آقای دو ويلپن روزدوشنبه به تلويزيون فرانسه اظهارداشت کابينه وی اعطای اختيارات مربوط به برقراری مقررات منع رفت وآمد را به پليس مورد توجه قرارداده است. آقای دو ويلپن افزود خشونت های شبانه غيرقابل قبول است و وی اطمينان می دهد که امنيت هرفرد، در رأس وظايف دولت قراردارد.

نخست وزيرفرانسه همچنين اظهارداشت دولت قصد دارد مسائلی را که بسياری ازفرانسويان آن ها را علت خشونت دانسته اند، ازجمله بيکاری و آموزش ضعيف، مورد توجه وبررسی قراردهد. درهمين حال مرد 61 ساله ای که هفته گذشته براثرکتک خوردن درحومه پاريس دچار کوما شده بود، روزدوشنبه درگذشت. وی نخستين قربانی بود که درارتباط با آشوب های فرانسه جان خود را ازدست داد. آشوب های فرانسه تقريبا دوهفته پيش وهنگامی آغازشد که دونوجوان شمال آفريقائی که ازبيم پليس دريک کارخانه برق مخفی شده بودند، براثر برق گرفتگی جان خود را ازدست دادند.

XS
SM
MD
LG