لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۲

ژاک شيراک: استقرار نظم و قانون اولويت دارد


ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، پس يک هفته آشوب جوانان مسلمان، که اصلاً مهاجرين شمال آفريقا هستند، در اولين بيانيه عمومی خود اظهار داشت که استقرار نظم و قانون مهمترين اولويت اوست.

آقای شيراک روز يکشنبه گفت که جمهوری فرانسه و قانون حرف اخر را خواهند زد. پليس در جنوب پاريس ميگويد آشوبگران صبح يکشنبه بسوی مامورين تيراندازی کردند و حد اقل ده نفر را مجروح کردند که دونفر آنها جراحت عميق برداشته اند. آشوب از حومه مهاجر نشين پاريس به مرکز پاريس و شهرهای ديگر سرايت کرده است و در گرماگرم اغتشاشات هزاران اتومبيل و مغازه به آتش کشيده شده اند.

نا آراميها زمانی شروع شد که دو نوجوان مهاجر شمال آفريقا، در خارج از پاريس برای پنهان کردن خود از ديد پليس، بداخل يک ايستگاه ترانسفوماتور برق پناه بردند که در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. گزارشهای خبری حاکيست ک آشوبها توسعه يافته و بجائی رسيده است که بسياری از فرانسويان حوادث جاری را نوعی اعتراض به بيکاری و تبعيض نژادی ميدانند.

رئيس جمهوری فرانسه درخواست تشکيل جلسه ای برای بررسی مسائل امنيتی کرد

پس از گسترش و سرايت آشوب در شنبه شب به شهرهای ديگر و به آتش کشيدن صدها

اتومبيل توسط جوانان در سراسر کشور، بويژه، برای اولين بار در مرکز پاريس، ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، درخواست تشکيل جلسه ای برای بررسی مسائل امنيتی کرد.

مقامات فرانسه روز يکشنبه اظهار داشتند که آشوبگران، که عمدتاً از جوامع مهاجرکشورهای آفريقائی در فرانسه هستند، بمنظور هماهنگی حملات خود، اکنون از تلفن های همراه و اينترنت استفاده ميکنند.

در محله هائی از پاريس که شديداً تحت حفاظت بوده و به گفته ساکنين تا قبل از شنبه شب آرام بوده اند، نيز اتومبيل ها به آتش کشيده شدند. شنبه شب دهمين شب متوالی آشوب در فرانسه بود.

آشوبهای اخير بحث های فراوانی را در مورد قصور دولت فرانسه در ايجاد يکپارچگی و رفع تبعيض نسبت به جوامع مهاجر بر انگيخته است. انتظار ميرود،نخست وزير فرانسه تدابير جديدی را بمنظور بهبود شرايط و امکانات زندگی برای مهاجرين فرانسوی اعلام کند.

XS
SM
MD
LG