برنامه‌های قبلی
00:30:00
دوشنبه, 06/25/1398 - 19:30

چشم بیونیک - VOA Tek

00:30:00
دوشنبه, 06/18/1398 - 19:30

VOA Tek

در باره برنامه

این برنامه به بررسی تازه‌ترین دستاوردهای جهان پزشکی، دانش و فن‌آوری می‌پردازد.همزمان با تلاش اندیشگران پیشگام و مشکل‌گشا می‌توانید از نزدیک شاهد فناوری‌های پیشرفته باشید.