برنامه‌های قبلی
voa365
00:30:00
دوشنبه, 08/19/1399 - 19:30

VOA Tek - پایداری آب

voa365
00:30:00
دوشنبه, 08/12/1399 - 19:30

VOA Tek - جراحی با روبات

voa365
00:30:00
دوشنبه, 04/02/1399 - 23:30

VOA Tek

در باره برنامه

این برنامه به بررسی تازه‌ترین دستاوردهای جهان پزشکی، دانش و فن‌آوری می‌پردازد.همزمان با تلاش اندیشگران پیشگام و مشکل‌گشا می‌توانید از نزدیک شاهد فناوری‌های پیشرفته باشید.