برنامه‌های قبلی
ماشین هفته
00:30:00
سه شنبه, 03/13/1399 - 22:30

ماشین هفته

ماشین هفته
00:30:00
سه شنبه, 03/06/1399 - 22:30

ماشین هفته

ماشین هفته
00:30:00
سه شنبه, 02/30/1399 - 22:30

ماشین هفته

در باره برنامه

معرفی تازه‌ترین تولیدات شرکت‌های خودروسازی، دنیای ماشین‌های کلاسیک و توصیه‌هایی درباره تعمیر و نگهداری از ماشین.