برنامه‌های قبلی
اخبار شبانگاهی
00:30:00
دوشنبه, 12/11/1399 - 23:00

اخبار شبانگاهی

اخبار شبانگاهی
00:30:00
یکشنبه, 12/10/1399 - 23:00

اخبار شبانگاهی

اخبار شبانگاهی
00:30:00
شنبه, 12/09/1399 - 23:00

اخبار شبانگاهی

در باره برنامه

اگر شما خبرهای روز از آمریکا، ایران و جهان را در بخش شامگاهی دیده باشید، بی‌شک برای مطلع شدن از به روزرسانی‌های آن خبرها و خبرهای تکمیلی باید به سراغ خبرهای شبانگاهی بروید. خبرهای این بخش به تکمیل کردن خبرهای شامگاهی می‌پردازد و ۱۱ شب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت پخش می‌شود.