برنامه‌های قبلی
اخبار شبانگاهی
00:30:00
شنبه, 04/26/1400 - 23:00

اخبار شبانگاهی

اخبار شبانگاهی
00:30:00
جمعه, 04/25/1400 - 23:00

اخبار شبانگاهی

اخبار شبانگاهی
00:30:00
پنجشنبه, 04/24/1400 - 23:00

اخبار شبانگاهی

در باره برنامه

اگر شما خبرهای روز از آمریکا، ایران و جهان را در بخش شامگاهی دیده باشید، بی‌شک برای مطلع شدن از به روزرسانی‌های آن خبرها و خبرهای تکمیلی باید به سراغ خبرهای شبانگاهی بروید. خبرهای این بخش به تکمیل کردن خبرهای شامگاهی می‌پردازد و ۱۱ شب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت پخش می‌شود.