ببینید

اکران

برنامه‌های قبلی
اکران
00:54:00
یکشنبه, 06/23/1399 - 18:06

اکران

اکران
00:54:00
یکشنبه, 06/16/1399 - 18:06

اکران

اکران
00:54:00
یکشنبه, 06/02/1399 - 18:06

اکران

در باره برنامه

اکران برنامه هفتگی است که با نمایش و نقد فیلمهای ایرانی و غیر ایرانی، با حضور کارشناسان به صورت تخصصی به آسیب شناسی فیلمها و موضوعات آنها می پردازد.