ببینید

اکران

برنامه‌های قبلی
اکران
00:54:00
یکشنبه, 07/27/1399 - 18:06

اکران

اکران
00:54:00
یکشنبه, 07/20/1399 - 18:06

اکران

اکران
00:54:00
یکشنبه, 07/13/1399 - 18:06

اکران

در باره برنامه

اکران برنامه هفتگی است که با نمایش و نقد فیلمهای ایرانی و غیر ایرانی، با حضور کارشناسان به صورت تخصصی به آسیب شناسی فیلمها و موضوعات آنها می پردازد.