وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی درباره توافق هسته ای با ایران جلسه برگزار خواهد کرد

18 بهمن 1399