تأکید آمریکا بر ضرورت کاهش تنش‌ها در شرق اورشلیم و توقف تخلیه اجباری ساکنان آن منطقه

19 اردیبهشت 1400