حضور خانواده نوید افکاری بر سر مزار پس از خاکسپاری تحت تدابیر شدید امنیتی

23 شهریور 1399