نخستین سخنرانی جو بایدن پس از تائید رسمی انتخابات آمریکا: باید با هم متحد شویم

25 آذر 1399