فرهاد ثابتان: علاوه بر نقض حقوق بدیهی شهروندان بهائی ایران حالا اجازه دفن مردگان هم نمی‌دهند

02 اردیبهشت 1400