لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۳۷

مراسم تحليف نخست وزير جديد تبتی های در تبعيد


مراسم تحليف نخست وزير جديد تبتی های در تبعيد
مراسم تحليف نخست وزير جديد تبتی های در تبعيد

لوبسانگ سانگِی، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه هاروارد است. از زمان کناره گيری دالايی لاما رهبر معنوی بوداييان تبت از سياست، وی نخستين رهبر برگزیده تبتی های در تبعيد به شمار می رود. مراسم تحليف وی در شهر دارامسالای هند برگزار شد.

دالايی لاما، رهبر معنوی بوداييان تبت، و ساير رهبران جامعه تبعيديان تبتی در فضايی آکنده از موسيقی های سنتی تبت و هياهوی شادمانه تبتی های شهر دارماسالای هند، وارد معبد اصلی بوداييان شهر شدند. شهری که از بيش از نيم قرن پيش با وجود کيلومترها فاصله تا تبت، قبول کرده است که پايتخت دولت خودمختار تبتی ها باشد.

لوبسانگ سانگی، نخست وزير ۴۳ ساله تبعيديان تبت با به جای آوردن مراسم تحليف، و قبول مسئوليت های سياسی دولت در تبعيد، پيمودن راهی را که دالایی لاما از ماه مارس گذشته بنا گذاشت، رسما آغاز کرد.

داستان زندگی دالایی لاما، رهبر ۷۶ ساله بوداييان تبت، مالامال از مبارزات تبتی ها است. ده ها هزار نفر از مردم تبت در سال ۱۹۵۹همراه با او در اعتراض به تسلط حکومت چين، خاطرات تبت را با خود به هند بردند.

تشکل دولت گونه ای که به همت دالایی لاما در دارماسالا ايجاد شد، با حمايت از حقوق ۱۵۰ هزار نفر از تبتی های در تبعيد، اکنون تنها مرجع اصلی و قانونی تبتی ها برای کسب خودمختاری از حکومت مرکزی چين به شمار می رود.

دالای لاما روز دوشنبه ۱۷ مرداد به طرفداران خود يادآوری کرد که دموکراسی تبت بايد استقلال خود را حفظ کند.

دالای لاما گفت: من همواره تاکيد کرده ام که رهبر مذهبی نبايد رهبری سياسی را نيز بر عهده بگيرد. من امروز می توانم به راحتی ادعا کنم که به موعظه هايم عمل می کنم.

لوبسانگ سانگی در سخنرانی مراسم تحليف خود گفت: چين با استعمار تبت به اعتبار اخلاقی خود در صحنه جهانی لطمه زده است.

لوبسانگ سانگی از چين خواست به اين مساله فورا پايان دهد و گفت: مبارزات آزاديخواهانه ما يا شکست خواهد خورد يا پيروز می شود. ممکن است تبت يا در نقشه جهان بماند، يا از بين برود، تبتی ها هم به عنوان مردم شايد بتوانند به زندگی خود ادامه دهند، يا سر از موزه ها در آورند.

نخست وزير جديد تبتی های در تبعيد يا به قول آنها «کالون تريپا» می گويد به مواضع ميانه رو دالایی لاما در برخورد با دولت چين ادامه خواهد داد. دالایی لاما معتقد است، تبت نبايد به طور کامل از چين جدا شود. وی خواهان خودمختاری تبت تحت حاکميت دولت چين است.

لوبسانگ در اشاره به سرکوب اعتراضات تبت در سال ۲۰۰۸ گفت: با وجود فجايعی که در تبت صورت گرفت، ما در اينجا مايليم به جهان و به ويژه دوستان چينی مان تاد کنيم که ما اعتقادی به خشونت نداريم. ما به مردم جمهوری خلق چين، يا مردم چين، نه به چشم دشمن، بلکه به ديده احترام می نگريم.

XS
SM
MD
LG