لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۴۶

تلاش متفاوت تاجيکستان برای مقابله با اسلامگرايان افراطی


تلاش متفاوت تاجيکستان برای مقابله با اسلامگرايان افراطی
تلاش متفاوت تاجيکستان برای مقابله با اسلامگرايان افراطی

در حالی که خشونت های مسلمانان بنياد گرا در افغانستان رو به افزايش می رود کشور همسايه آن تاجيکستان تلاش می کند آموزش های اسلامی را کنترل و از افراط گرايی جلوگيری کند.

دولت تاجيکستان ابتدا حضور زنان، و چند هفته پيش نيز ورود کودکان و جوانان زير ١۸ سال را به مسجد ها، ممنوع اعلام کرد.

هدف دولت تاجيکستان کنترل افراط گرايی اسلامی در کشوری است که ۹۸ درصد آن مسلمان است و مرز طولانی با افغانستان دارد.

زنان تاجيک تشويق می شوند که لباس های سنتی خود و روسری های رنگارنگی را که همواره به سر داشته اند، بپوشند و نه لباس و حجابی که در ايران اجباری شده است.

دولت، ريش برای مردان را نيز محدود کرده است و دو هزار شاگرد تاجيک را که در مدرسه های اسلامی خارج تحصيل می کنند به کشور فراخوانده است.

در مسجد عمده دوشنبه، پايتخت، ابوبکر ٢۸ ساله که کارمند بانک است با اين قوانين موافق است و می گويد: من وقتی جوان بودم بی تجربه و ياغی بودم. با افزايش عمر عقل و خرد بيشتر می شود. با بالارفتن سن به يک مسلمان واقعی تبديل می شوم.

در حالی که شمار محدودی مدرسه های اسلامی در تاجيکستان وجود دارد و درهای مساجد به روی کودکان بسته شده، مهدين کبيری، رهبر حزب احيای اسلامی تاجيکستان، می گويد: نوجوانان، اسلام را از طريق های ديگر خواهند آموخت.

مهدين کبيری می گويد: در قرن فناوری و چنين جريان اطلاعات در جهان، اگر يک جوان به مسجد نرود - جايی که ميتواند اسلام واقعی را بياموزد - اين کمبود را توسط ساير منابعی که ايده های افراطی دارند، پر می کند.

امامعلی رحمان، رييس جمهوری تاجيکستان، در ماه اکتبر دستور بنای مسجدی را صادر کرد که قادر به پذيرش ١١۵هزار نفر است و بزرگترين در آسيای مرکزی خواهد بود. برای آوردن مسلمانان به اين مسجد، دولت صد ها مسجد کوچک و مدرسه اسلامی را بسته است.

عبدالله که پيشوای يکی از اين مساجد است با رييس جمهوری هم عقيده است و می گويد اين وظيفه بر عهده والدين است که به فرزندان خود اسلام را بياموزند. عبدالله افزود: رييس جمهوری گفته است در هر خانه بايد يک قران و يک نسخه قانون اساسی باشد. اگر دين خود را می شناسيد بايد آن را به کودکانتان بياموزيد. زيرا ما نمی خواهيم بچه هايمان تروريست يا بنيادگرا شوند.

در حالی که هدف تاجيکستان، جلوگيری از افراط گرايی اسلامی در آن کشور است، هنوز معلوم نيست که اين تدابير و محدوديت ها مفيد خواهد بود يا نه.

XS
SM
MD
LG