لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۳۰

انتقاد وزیرامورخارجه فرانسه ازنتیجه رفراندوم منع ساخت مناره مساجد درسوئیس


دولت سوئیس و بسیاری ازنمایندگان پارلمان کشوراذعان کرده اند این ممنوعیت قانون اساسی سوئیس و نیزسنت این کشورکه بربنیان مدارا استواراست را نقض کرده است

وزیرامورخارجه فرانسه نیزهمچون دولت سوئیس وگروههای مدافع حقوق بشر مسلمانان ازنتایج رفراندومی که ساخت مناره های مسجد را درسوئیس ممنوع می کند، انتقاد کرده است.

برنارکوچنر، وزیرامورخارجه فرانسه روزدوشنبه اقدام گروه های دست راستی سوئیس را که مورد تائید تقریبا" ۵۸ درصد رای دهندگان این کشورقرارگرفت را یک رسوایی نامید.

وزیرامور خارجه فرانسه این رفراندوم را رای عدم مدارا نامید.

حفیذ اوراردیری، رئیس یک گروه مسلمانان طرفدار گفتگوی بین ادیان درژنو گفت از نتیجه این رفراندوم متعجب وغمگین شده است.

وی افزود توقع من این است که مسلمانان از رای به چنین ممنوعیتی دردادگاه حقوق بشراروپا شکایت کنند.

دولت سوئیس و بسیاری ازنمایندگان پارلمان کشوراذعان کرده اند این ممنوعیت قانون اساسی سوئیس و نیزسنت این کشورکه بربنیان مدارا استواراست را نقض کرده است.

با این وجود، سیاستمداران مخالف مهاجرت درهلند نیزخواستاربرگزاری رفراندوم های مشابهی شده اند.

رهبران دست راستی اطریش و فرانسه ادعا کرده اند نتیجه این رفراندوم برهویت ملی سوئیس مهرتائید می نهد.

XS
SM
MD
LG