لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۵۸

در يونان، هزاران نفر از کارگران و کارمندان عليه سياست صرفه جوئی دولت دست به اعتصاب زدند


در پی اعلام اعتصاب ۲۴ ساعته از سوی بزرگترين اتحاديه کارگری يونان روز پنجشنبه هزاران نفر از کارگران و کارمندان از بخشهای مختلف به خيابانهای آتن ريختند و عليه سياست صرفه جوئی دولت دست به تظاهرات زدند.

اعتصاب کنندگان عمدتاً کارمندان هتل، بنادر، کارگران ساختمانی، برخی از معلمان و پزشکان بودند اما اعتصاب و تظاهرات روز پنجشنبه باعث تعطيل بيمارستانها و مدارس نشد و آنان همچنان به کار خود ادامه دادند.

اتحاديه خدمات شغلی مردم، موسوم به آدِدی، که به سازمان جنبش کمونيستی يونان وابسته است و بيش از هزاران نفر کارگر را در عضويت خود دارد، سازماندهی اين تظاهرات را برعهده داشت.

از زمانی که دولت يونان بمنظور کاهش هزينه های دولت فهرستی از موارد صرفه جوئی، از جمله توقف در استخدامهای دولتی، کاهش مزايا و ساير کمکهای دولت به بخش خصوصی را منتشر ساخت، اين چهارمين تظاهرات آدِدی است.

بسياری از تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهائی از سياست مالی دولت از جمله تلاش برای گرفتن وام از صندوق بين المللی پول و اتحاديه اروپا، انتقاد ميکردند.

يکی از تظاهرکنندگان می گويد که بخاطر دفاع از حقوق و منافع خويش در تظاهرات شرکت کرده، در حاليکه شخص ديگری اميدوار است که برگزاری تظاهرات منجر به تغيير سياست دولت شود.

دولت يونان بدهی های عمده ای در بازارهای بورس ببار آورده است که برای پرداخت بخشی از آنها تا ماه آينده نياز به حدود ۱۰ ميليارد دلار دارد.

تا کنون دولت يونان از حمايت اکثريت مردم برخوردار بوده است و مخالفت با سياستهای صرفه جوئی دولت محدود بوده است.

اتحاديه های کارگری از آن بيم دارند که دولت تدابير شديدتری را برای مقابله با کسری بودجۀ کشور بمورد اجراء بگذارد، که در آن صورت به گفته کارشناسان اقتصادی، يونان شاهد ناآراميهای گسترده تری خواهد بود.

XS
SM
MD
LG