لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۲۶

بحران بدهی در اروپا بعد از يونان و پرتغال به اسپانيا نيز کشيده شد


سازمان ارزيابی «استاندارد اََند پورز» روز چهارشنبه توان پرداخت بدهی اسپانيا را يک درجه کاهش داد. اين سازمان يکروز پيش از اسپانيا نيز قدرت پرداخت بدهی يونان و پرتقال را نيز تنزل داده بود. کاهش قدرت پرداخت بدهی سه کشور اروپائی ظرف دو روز بازتابی بسيار منفی در بازارهای بورس آسيا و اروپا داشت. بسياری از کارشناسان اقتصادی ميگويند که ارزيابی اخير، سرمايه گذاران اروپائی را از بازارهای بورس سهام بسوی سرمايه گذاری با درآمدهای ثابت به ويژه در آمريکا، سوق خواهد داد.

عليرغم وام شصت ميليارد دلاری اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول به يونان، ارزيابی اخير سازمان استاندارد اَند پورز مبنی بر آنکه اسپانيا، يونان، و پرتغال توان پرداخت بدهی های خود را ندارند نگرانی عمده ببار آورده به ويژه آنکه آنها بايد برای مقابله با بحرانهای مالی، وام هائی با بهره های بالاتر و نجومی، دريافت دارند.

دامينيک اشتراس کان مدير عامل صندوق بين المللی پول گفت که هرروزيکه کشورهای اروپايی در کمک به يونان تأخير کنند وضعيت يونان را وخيم تر خواهند کرد و از درجۀ اعتماد جهانی به کشورهای حوزه يوری اروپا کاسته خواهد شد.

در حاليکه بحران بدی های سرسام آور دولت، اعتصابات و تظاهرات پی در پی يونان را فرا گرفته و مهلت پرداخت بخشی از بدهی های آن کشور فرا رسيده است، نخست وزير يونان ميگويد که کشور متبوع وی آماده برون رفت از بحرانهای مالی است.

مشاوران املاک يونان ميگويند که صاحبان مشاغل بعلت بحران مالی کشور بطور فزاينده ای شروع به فروش و يا کرايۀ شرکتهای خود با نصف قيمت کرده اند. در همين حال از ميزان مصرف مردم که بخش عمده ای از اقتصاد آن کشور است، مرتباً کاسته ميشود.

در همين حال روز چهار شنبه با پائين آورده شدن ميزان اعتبار مالی يونان از سوی سازمان استاندارد اند پورز به پائين ترين سطح خود، دولت با بدهی های سرسام آور يونان، دست به گريبان است.

تابلوهای فروش و اجازه مشاغل بطور فزاينده ای خيابانهای آتن پايتخت يونان را فراگرفته است. مردم يونان نيز از بيم آينده وخيم تر از ميزان مصرف خود حتی المقدور کاسته اند که اين امر نيز ضربۀ مهلک ديگری بر اقتصاد بحران زدۀ يونان وارد آورده است.

در همين حال، جرج پاپاندرو نخست وزير آن کشور روز چهارشنبه در يک کنفرانس خبری گفت که کمک ۶۰ ميليارد دلارِ اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول به يونان زمان و فرصت خواهد داد تا با مشکلات مالی خود مقابله و از سرايت بحران به ساير کشورهای اروپايی جلوگيری کند.

آقای پاپاندرو ياد آور شد که بحرانهای مالی منحصر به يونان نيست و آن کشور به تنهائی قادر به مقابله با آنها نخواهد بود.

با سرآمدن مهلت پرداخت بخشی از بدهی های يونان، پاپاندرو در هنگام ديدار با اعضای کابينه خود در يک مصاحبه تلويزيونی گفت که تأخير در ارائه کمک به يونان بحرانهای مالی آن کشور را عميق تر ساخته و وی از کشورهای حوزۀ يوروی اروپا مصراً خواست تا هرچه زودتر به دولت يونان برای برون رفت از بحرانهای مالی کمک کنند.

در همين حال روز سه شنبه کارمندان غيرنظامی دولت در اعتراض به کمک مالی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول به آن کشور، دست به تظاهرات زدند.

برخی از تظاهر کنندگان خود را به زنجير بسته بودند تا بطور نمادين پيامدهای حاصل از دريافت وام از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول را نشان دهند.

اتحاديه اروپا از يونان خواسته است تا شديداً از برنامه های صرفه جوئی و تدابير اضطراری پيروی کند.

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان غربی در يک کنفرانس مشترک خبری با دامينيک اشتراس کان، رئيس صندوق بين المللی پول هشدار داد که ثَبات مالی و اقتصادی اروپا در مخاطره است و خواستار تسريع مذاکرات کمک مالی به يونان شد. او همچنين از يونان مصراً خواست تا از هزينه های دولت بکاهد و با افزايش مالياتهای اضطراری درآمد دولت را افزايش دهد.

آقای پاپاندرو ميگويد اقداماتی که دولت وی ظرف ششماه گذشته انجام داده بيش از کارهائيست که دولت قبلی ظرف شش سال به انجام رسانده است.

XS
SM
MD
LG