لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۲۲

بنياد خيريه ای در مراکش به مادران بی همسر ياری می رساند


بنياد خيريه ای در مراکش به مادران بی همسر ياری می رساند
بنياد خيريه ای در مراکش به مادران بی همسر ياری می رساند

يک بنياد خيريه در مراکش به منظور کاهش شمار کودکان بی سرپرست در کشور به مادران بی همسر ياری می رساند. هر سال هزاران نوزاد در مراکش به حال خود رها می شوند زيرا مادران آنها جرات رويارويی با خانواده و دوستان خود را ندارند.

اکنون يک سازمان غير دولتی در مراکش تلاش دارد با تمرکز بر راهکارهای پيشگيرانه و تاسيس خانه های ويژه کودکان شمار کودکان بی سرپرست را در اين کشور کاهش بدهد.

يک مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در مراکش ۲۰ سال پيش راه اندازی شد و اکنون شمار کودکان آن که در رده های سنی ۴ روز تا ۷ سال هستند به ۶۰ تن افزايش يافته است.

مادران جوان بسياری از اين کودکان را در سنين پايين ترک کرده اند. در مراکش داشتن فرزند خارج از چارچوب خانوادگی برای دختران جوان يک مشکل جدی اجتماعی و فرهنگی، محسوب ميشود.

اکنون سازمان آلمانی «ليگ محافظت از کودکان» که مسؤليت اداره شماری از اين مراکز را در مراکش بر عهده دارد تلاش دارد با استفاده از راهکارهای تازه با اين معضل اجتماعی مبارزه کند. مسؤلان اين مرکز در کنار تأسيس مراکز جديد نگهداری از کودکان تلاش دارند با دختران صاحب فرزند و خانواده های آنها برای کاهش کودکان بی سرپرست در جامعه، مشاوره و همکاری کنند.

لميا چريبی لارکِز سرپرست مرکز می گويد: «برای اين مشکل راه حل هايی يافته ايم. اولا تلاش ميکنيم با ميانجيگری با والدين اين دختران جوان و به ويژه پدر کودک گفتگو کنيم. ما برای اين زنان شغل يابی می کنيم و موقتاً برای ۳ تا ۴ ماه از بچه های آنها در اين مرکز نگه داری ميکنيم تا زندگی آنها روی غلطک بيفتد.»

اکثر زنانی که برای گرفتن کمک به اين مرکز می آيند زير ۲۵ و برخی هم زير ۱۸ سال هستند. مادر جوانی که نمی خواست هويتش فاش شود ميگويد از اين مرکز خواسته است برای متقاعد ساختن پدر دختر دو ساله اش با وی گفتگو کند زيرا در صورت رضايت وی فرزند آنها وضعيتی مشروع و قانونی، خواهد يافت. وی می ويد: «اميدوارم مراحل قانونی وضعيت دخترم به خوبی پيش برود تا او هم بتواند مانند ساير کودکان يک زندگی عادی داشته باشد. نمی خواهم انگشت نما بشود زيرا جامعه ما زياد رئوف نيست.»

سازمان های امداد رسانی می گويند هر سال بيش از ۶ هزار کودک بی سرپرست در مراکش توسط مادران خود رها ميشوند يعنی دو درصد از نوزادان کشور.

«يو سون تائک،» همسر بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، و يک هئيت از صندوق کودکان سازمان ملل متحد اخيرا از مرکز«ليگ محافظت از کودکان» در مراکش ديدار کردند.

«يو سون تائک» در اين ديدار چنين گفت: «فکر می کنم جای بچه ها در اينجا بسيار خوب است.»

ديدار اين هيئت بين المللی از مرکز «ليگ محافظت از کودکان» در مراکش در برجسته تر ساختن دشواری های اين مرکز برای مبارزه با اين معضل اجتماعی موثر بوده است. «ليگ محافظت از کودکان» در مراکش مجموعاً مسؤليت اداره هفت مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست را به عهده دارد.

مقر اصلی اين مرکز در شهر لايونه در ۹۲۰ کيلومتری پايتخت مراکش قرار دارد. تغيير فرهنگ و باورهای اجتماعی هرگز آسان نبوده اما توجه و عشق ورزيدن به اين کودکان بی سرپرست صرف نظر از دشواريهايش يک سرمايه گذاری است که سود دهی آتی آن، تضمين شده است.

XS
SM
MD
LG