لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۲۳

تلاش طرفداران محيط زيست برای محافظت از جبل موسی در لبنان


تلاش طرفداران محيط زيست برای محافظت از جبل موسی در لبنان
تلاش طرفداران محيط زيست برای محافظت از جبل موسی در لبنان

طرفداران محيط زيست در لبنان تلاش می کنند تا يکی از مناطق طبيعی آن کشور را که از نظر تنوع زيست محيطی کم نظير است، محافظت کنند.

در سال ۲۰۰۹ سازمان ملل ۶۵۰۰ هکتار زمين در منطقه باستانی جبل موسی در شمال منطقه کِسِروان جبيل در لبنان را از مناطق حفاظت شده محيط زيست سازمان ملل شناخت. اين کوههای مرتفع محيط زيست بسياری از حيوانات، پرندگان گوناگون، درختان و گياهان است. منطقه حفاظت شده جبل موسی درلبنان که فقط دو ساعت با بيروت، پايتخت لبنان، فاصله دارد به گفته کارشناسان محيط زيست، منطقه ای است منحصر به فرد و از کانون های تنوع زيست محيطی، شناخته شده است. دانشمندان سعی می کنند که اين منطقه را در برابر شهرسازی، قطع درختان، شکارچيان و استخراج سنگ از معادن، حفظ کنند.

يکی از کارشناسان می گويد: «جبل موسی از چند جنبه مهم است. اول از همه تنوع زيست محيطی. بيش از ۷۰۰ گونه گياه و ۴۳ گونه درخت در اينجا هست که از اين تعداد سه گونه گياهی در هيچ جای ديگری به غير از جبل موسی وجود ندارد و ۲۳ گونه ديگر گياه هم اينجا است که فقط در لبنان پيدا می شود. در اينجا ما ۲۳ نوع حيوان پستاندار داريم که بعضی از آنها خيلی کمياب هستند مثل گرگ اين منطقه و يا هيراکس که يک نوع خرگوش کوهی است که بخاطر شکار زياد هم اکنون آنها هم کمياب شده اند.»

در سال ۲۰۰۹ اين منطقه جهان برای حفاظت پرندگان برگزيده شد، که آشيانه بيش ۸۳ گونه پرنده است و نسل ۷ گونه از اين پرند گان در سطح منطقه ای و جهانی مورد تهديد است. از حيوانات پستاندار نسل چهارده گونه در سطح منطقه ای يا جهانی به طور قابل توجهی رو به انقراض است.

همچنين يافته های باستان شناسان نشان می دهد که موجودات حفاظت شده اين منطقه در بُعد باستانی هم غنی و متنوع بوده است.

اين کارشناس می گويد: «منطقه جبل موسیاز لحاظ باستانیهم مهم است. برای مثال نوشته هادريان امپراتور رُم در دو هزار سال پيش در اينجا پيدا شده و در حدود دوازده کتيبه ديگر که در گوشه و کنار جبل موسی است.»

به رغم تهديد های موجود در جبل موسی، مسئولان محيط زيست در تلاش برای جلب حمايت مردم محلی از اين منطقه بوده اند.

وی می گويد: «فعاليت های زيادی در اطراف محيط حفاظت شده وجود دارد که بسياری از آنها برای منطقه جبل موسی زيان آور است برای مثال استخراج معادن و شکار. پرندگان مهاجر زيادی در جبل موسی هستند و شکارهم در اطراف اين منطقه زياد می شود. همچنين قطع درختان مخصوصاً وقتی که برای جاده سازی اين درختان را قطع می کنند .»

پبرای آگاهی مردم محلی و همه لبنان انجمن حفاظت از جبل موسی که يک سازمان غيردولتی است و در سال ۲۰۰۷ کار خود را برای کمک به حفاظت از محيط زيست اين منطقه آغاز کرد برنامه های مختلفی را ترتيب می دهد.

به گفته جوزف يکی از نگهبانان در منطقه جبل موسی بسيار طول کشيد تا مردم محلی قوانين جديد منطقه حفاظت شده را بپذيزند. وی می گويد: «حفاظت از ذخاير طبيعی اين منطقه نکته مهمی است. اگر ما اينجا را حفظ نکنيم پس کی می تواند اين کار را انجام بدهد؟»

بگفته وزارت محيط زيست لبنان، اين کشور دارای هشت منطقه حفاظت شده طبيعی است. از اين تعداد سه منطقه شامل حوزه زيست محيطی است که يکی از آنها جبل موسی است و در مجموع شانزده جنگل و منطقه طبيعی حفاظت شده وجود دارد. اما طرفداران حفظ منابع طبيعی و سازمان ملل هشدار داده اند که جنگل های کشور لبنان به دليل تغييرات آب و هوا و ديگر مخاطرات زيست محيطی رو به نابودی است.

XS
SM
MD
LG