لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۰۳

ديدار خانواده های دو کره با بستگان خود پايان يافت


ديدار خانواده های دو کره با بستگان خود پايان يافت
ديدار خانواده های دو کره با بستگان خود پايان يافت

اعضای خانواده های کره ای که در جنگ کره از يکديگر جدا شده بودند، يکشنبه روز پر احساس ديگری را در کره شمالی با يکديگر سپری کردند و امروز، دوشنبه، با چشمانی اشک الود، با پايان فرصت ديدار، از منسوبين خود جدا شدند.

حدود ۴۳۰ شهروند کره جنوبی که بر اثر جنگ کره و دوپاره شدن آن از اعضای خانواده های خود جدا شده و برای ساليان از ديدار هم محروم بوده اند برای روز دوم يکشنبه رادر هتلی در خاک کره شمالی، در کنار هم گذراندند.

تجديد ديدار اين گروه که بيش از ۵۰ سال از عزيزان و بستگان خود جدا بودند در مرز جنوبی کره شمالی با کره جنوبی ميسر شد. از آنجا که بيشتر اين عده سالمند و بسيارمشتاق ديدار عزيزان قبل از مرگ هستند، تجديد ديدار آنها نيز بسيار تلخ و پراحساس است.

هيچگونه تبادل نامه ويا تلفن ميان شهروندان عادی دو کره وجود ندارد. اما ۴۳۰ شهروند کره جنوبی روز شنبه سفری سه روزه به منطقه کوهستانی مرزی کره شمالی را به اشتياق ديدار ۱۰۰ نفر از عزيزان خود که در کره شمالی ساکن هستند، آغاز کردند.

تجديد ديداراين عده پس از ساعتها انتظار با اشگ و شادی تؤام بود و با يکديگر هدايا، رد و بدل کردند.

برخی در جستجوی يافتن عزيزان سالها پيش به صليب سرخ مراجعه کرده و پس از عدم موفقيت گمان ميکردند عزيزانشان در گذشته اند و اکنون با يافتن يکديگر ديدارشان تلخ و پراحساس بود. اما در عين حال کوشيدند از هر لحظه ديدار، بهره گيرند.

گزارشگران خارجی اجازه پوشش خبری اين ديدار ها را نداشتند. برغم تبادل آتش و تيراندازی ميان دوکره در منطقه غيرنظامی که دو کره را از هم جدا ميکند، اين تجديد ديدارها انجام گرفت.

ميليونها خانواده کره ای در جدايی دوکره در سال ۱۹۴۵ و طی جنگ ۱۹۵۰ کره از هم جدا افتادند. اخيرا پس از غرق کشتی کره جنوبی توسط کره شمالی و افزايش تنش در اين منطقه، کره شمالی بعنوان آشتی جويی و کاهش تنش، اين ديدارها را پيشنهاد و خدمه يک قايق ماهيگيری کره جنوبی را نيز، آزاد کرد اما همچنان دخالت در غرق کشتی کره جنوبی را انکار ميکند. کره جنوبی نيز در پاسخ به اقدام آشتی جويانه کره شمالی، بعنوان بخشی از وعده کمکهای غذايی به کره شمالی، هفته پيش ۵۰۰۰ تن برنج به کره شمالی، ارسال کرد.

XS
SM
MD
LG