لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۳۷

اعتراض به تبعيضهای جنسيتی در اتوبوس های شهری اسراييل


تعدادی از زنان و مردان اسراييلی روز شنبه برای جلب توجه افکار عمومی جامعه نسبت به اقدامات افراطی يهوديان بنيادگرا، از جمله اعمال تبعيضهای جنسيتی در وسايل نقليه عمومی، با نشستن در کنار يکديگر در اتوبوسهای شهری دست به يک حرکت اعتراضی زدند. معترضان می گويند، اقليت يهوديان افراطیT خواهان تحميل ديدگاههای خود به کل جامعه هستند.

گروهی از زنان و مردان در شهرهای اورشليم و رمت گن در اسراييل با سوار شدن بر اتوبوسهای شهری و نشستن در کنار يکديگر در مسير رفت و آمد اقليت يهوديان بنيادگرا، عليه برخی از ديدگاههای آنها در زمينه اعمال تبعيضهای جنسيتی در اماکن عمومی، بويژه وسايل نقليه، دست به اعتراض زدند.

اخيراً بيش از هر زمان ديگری مسئله جدايی زنان و مردان در وسايل نقليه شهری در شهر اورشليم جنبه جدی به خود گرفته است.

اليزابت ديويس، يکی از اين معترضان، می گويد: وقتش رسيده که جلوی اين اقدامات بايستيم. اليزابت که در قسمت جلوی اتوبوس نشسته با يکی از يهوديان افراطی درگير يک مشاجره لفظی می شود.

حدود ۱۰ درصد از جمعيت اسراييل را يهوديان افراطی تشکيل می دهند.

شيوه زندگی يهوديان افراطی در گذشته، معمولاً از محدوده قلمرو مسکونی آنها فراتر نمی رفت، اما اکنون علاوه بر رشد کمی و گسترششان به محله های ديگر، تا آنجا پيش رفته اند که سعی می کنند، عقايد خود را به کل جامعه تحميل کنند.

جناحهای افراطی تر جامعه يهوديان ارتدکس به تازگی به خاطر اعمال تبعيضهای جنسيتی در اتوبوسهای شهری، پياده رو ها و ساير اماکن عمومی، با انتقادها و مخالفتهای زيادی روبرو هستند.

ايال آکِرمَن، يکی از سازماندهندگان حرکتهای اعتراضی و رهبر تشکل جنبش اسراييل آزاد در اورشليم، می گويد: اقليت بنيادگرايان افراطی سعی می کنند شيوه زندگی و ديدگاههای خود را به همه مردم اسراييل تحميل کنند.

اينبال شِکِد، يکی از معترضان شهر رمت گن نيز در تأييد اين مطلب می گويد: حريدی ها زنها را مجبور می کنند در قسمت عقب اتوبوس بنشينند.

بسياری از اسراييلی های سکولار به يهوديان بنيادگرا و خانواده های پرجمعيت آنها به چشم يک بار اقتصادی می نگرند، در حاليکه آنها نيز از ديد بنيادگرايان، يهوديان غفلت کارند.

حدود نيمی از مردان يهودی افراط گرا بيکارند، بسياری از آنها با هزينه دولت در آموزشگاههای مذهبی درس تورات می گيرند، و تعدادی ديگر اجباراً در ارتش خدمت می کنند.

XS
SM
MD
LG