لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۴۴

اوديرنو: شمار سربازان آمريکا پيوندی با تشکيل دولت در عراق ندارد


با نزديک شدن تاريخ کاهش شمار سربازان رزمی آمريکا در عراق مقامات دو کشور بر اين نکته پافشاری می ورزند که نيروهای امنيتی عراق برای حفظ امنيت در آن کشور کافی خواهند بود. اين در حالی است که پاره ای ديگر ميگويند که عدم ثبات سياسی در کشور يک دشواری خطير بر سر راه فرونشاندن شورش شبه نظاميان و شورشيان است.

در حالی که خشونت قومی در عراق طی چند سال اخير به گونه ای بارز کاهش يافته است بمب گذاری ها و حملات انتحاری همچنان به گونه ای متداول در آن کشور مشاهده ميشود. در همين حال عدم کاميابی انتخابات ماه مارس گذشته در تشکيل يک دولت ائتلافی اين نگرانی را دامن زده است که فرونشاندن آتش جنگ شورشيان در عراق با دشواری هايی بزرگ همراه شود. برغم اين نگرانی، ژنرال ری اوديرنو، فرمانده نيروهای آمريکا در عراق، ميگويد که در پی کاهش شمار سربازان رزمی آمريکا در عراق در اول ماه سپتامبر پيش رو نيروهای امنيتی عراق اين آمادگی را خواهند داشت که مسئوليتهای بيشتری را در زمينه تأمين امنيت پذيرا شوند.

ژنرال اوديرنو می گويد من فکر ميکنم که تا اول سپتامبر ما شاهد نخستين گامها بسوی تشکيل يک دولت خواهيم بود ولی شمار سربازان ما پيوندی با تشکيل دولت ندارد. ارقام ما مرتبط با ظرفيت عراقيها و توانايی نيروهای امنيتی عراق در حفظ ثبات است. به باور من آنها دارند بطرف چنين قابليتی پيش ميروند.» ژنرال اوديرنو ميافزايد که ۵۰ هزار سرباز آمريکايی باقيمانده در عراق پس از اول سپتامبر معرف يک حضور بسيار قابل توجه است.

اما هلی ديل، کارشناس امور خاورميانه در نهاد موسوم به بنياد هريتج در شهر واشنگتن، بر اين باور است که نسبت به ضرب الاجل اول سپتامبر پيرامون سطح حضور سربازان رزمی آمريکا در عراق توجه زياده بر حد مبذول شده است. کارشناس بنياد هريتج معتقد است که «يکی از اهداف ضرب الاجل قرار بود اين باشد که عراقيها روی پای خويش بايستند و باعث شود عراقيها يک دولت تشکيل بدهند و روی عراق فشار وارد شود که در پيشبرد امور خود نظمی ايجاد کند اما انتظارات برآورده نشده است.»

در همين حال هفته پيش شورای امنيت سازمان ملل متحد از مجلس مقننه تازه انتخاب شده عراق خواست که سريعاً دولت تشکيل دهد و حال، اد ملکرت، ديپلمات برجسته سازمان ملل متحد در عراق، ميگويد که اينگونه تأخيرها مايه عدم اطمينان است و اين امر ميتواند از سوی آنانی که مخالف دمکراسی در عراق هستند، مورد سوءاستفاده قرار گيرد.

XS
SM
MD
LG