لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۰۲

توانائی تهران برای واردات اقلام حياتی به ايران شديدا محدود شده است


A dancer from Mocidade samba school parades during carnival celebrations at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, February 20, 2012 (AP Photo)
A dancer from Mocidade samba school parades during carnival celebrations at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil, February 20, 2012 (AP Photo)


واشنگتن پست زير عنوان "تحريم های جديد، حمل و نقل دريائی ايران را به سبب امتناع بيمه گران ازصدور بيمه نامه مختل ساخته است" می نويسد درست چند هفته پس از آنکه آمريکا و سازمان ملل متحد تحريم هائی جديد را عليه ايران وضع کردند، به گفته بيمه گران، توانائی تهران برای حمل و نقل اقلام مهم و حياتی به ميزانی قابل توجه محدود شده است، زيرا بعضی از قدرتمندترين شرکت های بيمه غربی از بيم درگيری با قوانين آمريکا ارائه پوشش های بيمه ای به شرکت های حمل و نقل ايرانی را متوقف ساخته اند.

تصميمات جديد، ايران را دربرابرآزمايشی جدی ميگذارد. بخصوص از آنجا که تحريم های آمريکائی شرکت های خارجی فروشنده سوخت و ديگر فرآورده های تصفيه شده به ايران را تهديد به مجازات ميکند، بنادر و شرکت های حمل و نقل در سراسر جهان به تجديد نظر در معاملات با ايران وادار شده اند. نمايندگان شرکت های بيمه ميگويند هفته هاست که پوشش های بيمه ای برای دهها کشتی ايرانی حامل نفت خام، تجهيزات صنعتی، واقلام ديگرازجمهوری اسلامی و بالعکس رد ميشود.

در ضربه ای به تهران، شرکت بيمه دريائی لويدز در اين ماه اعلام کرد صدور بيمه نامه برای بنزين وارداتی ايران را متوقف ميکند، و تحليل گران معتقدند ديگر شرکت های بيمه نيز اين حرکت را دنبال خواهند کرد. شان مک گاورن رئيس مشاوران حقوقی شرکت ميگويد لويدز همواره به تحريم های لازم الاجرا عمل ميکند. او در بيانيه خود می افزايد آمريکا برای لويدز بازاری مهم است و بهمين جهت برای فرآورده های نفتی راهی ايران بيمه نامه صادر نميکند.

اما روسيه وهند روشن ساخته اند قصد دارند به داد وستدهای قانونی با ايران ادامه دهند، و اين اميد را به تهران داده اند که بعضی کشورها راه حل ارائه شده توسط تهران برای بحران، يعنی پوشش های بيمه ای تضمين شده توسط دولت ايران را می پذيرند.

محمد حسين داجمرمديرعامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، که ۱۶۰ کشتی را در ناوگان خود دارد، ميگويد اين تحريم ها تاثير چندانی بر ما نداشته است. دنيا بنادر متعددی دارد. ما سراغ کشورهائی ميرويم که ميخواهند با ما داد و ستد داشته باشند.

XS
SM
MD
LG