لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۰۱

استفاده از «جی پی اس» در توليد کشاورزی در آمريکا


استفاده از «جی پی اس» در توليد کشاورزی در آمريکا
استفاده از «جی پی اس» در توليد کشاورزی در آمريکا

کشاورزان آمريکا اين روزها مشغول کشت بهاره خود هستند، بد نيست بدانيم آنها بمنظور صرفه جويی و استفاده کمتر از کود شيميايی و حفظ محيط زيست، از آخرين فنآوريهای جديد از جمله سامانه ماهواره ای «جی پی اس» استفاده ميکنند.

استفاده از سامانه «جی پی اس» يکی از ابزارهای مدرن، استاندارد و متداول در صنعت کشاورزی آمريکا شده، و به کشاورزان کمک ميکند تا از زمين خود بيشترين محصول را برداشت کنند.

در مزرعه ای در نزديکی واشنگتن، پايتخت آمريکا، کشاورزی بنام «برَد اويس تس» زمينش را با تراکتوری مجهز به کامپيوتر و سامانه «جی پی اس» شخم ميزند، بدون آنکه نياز چندانی به گرفتن فرمان و يا هدايت تراکتورش داشته باشد.

برَد ميگويد که استفاده از «جی پی اس» شخم مستقيم را بمراتب آسانتر کرده است. دستگاه «جی پی اس» با استفاده از علائم و سيگنالهای ماهواره ای مسير شخم، و مقدار کودی را که او بايد در شيارهای شخم زده بريزد، دقيقاً نشان ميدهد.

چند هفته بعد کشاورز ديگری بنام «جيمی مسيک» ميايد تا با استفاده از «جی پی اس» بذر پاشی کند.

جيمی ميگويد که تراکتورهای بذرپاش با استفاده از «جی پی اس» درست و به اندازه، بذر را در شيارهای شخم زده ميريزد. او ميافزايد پاشيدن بذر و کود شيميايی، به اندازه لازم، کمک ميکند که کشاورزان در مصرف کود شيميايی و بذر صرفه جويی کنند.

جيمی ميگويد که جی پی اس به وی کمک کرده تا ميزان مصرف کود شيميايی و بذر را به نصف کاهش داده و هزاران دلار صرفه جويی کند. جيمی افزود که از «جی پی اس» برای پاک کردن زمين های کشاورزی از علفهای هرز نيز استفاده ميکند.

«تيم مايز» کارشناس کشاورزی دانشگاه «ويرجينيا تک» ميگويد استفاده از «جی پی اس» نه تنها هزينه کشاورزان را کاهش ميدهد، بلکه با استفاده کمتر از کود شيميايی، آنها به محيط زيست نيز کمک ميکنند. کود شيميايی عامل عمده آلودگی محيط زيست به ويژه آب آشاميدنی است.

تيم ميافزايد که فنآوری «جی پی اس» از مقدار محصول خبر داده، کشاورزان را از کم و کيف زمين خود آگاه ساخته، و به آنها کمک ميکند که با کمترين هزينه بيشترين محصول را برداشت کنند.

XS
SM
MD
LG