لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۳۴

تدوين قانون اساسی جديد در مصر و مسأله حجاب


تدوين قانون اساسی جديد در مصر و مسأله حجاب

بسياری تلاش می کنند در قانون اساسی جديد مصر، حقوق بيشتری برای زنان منظور شود. اين تلاش ها در مقطعی انجام می گيرد که سنت گرايی، همچون استفاده از پوشش های اسلامی، پس از ده ها سال تمرين و ترويج، بيش از هميشه با فرهنگ مردم مصر در پيوند است. بسياری از مردم مصر معتقدند استفاده از پوشش اسلامی لزوما به معنای نفی حقوق زنان نيست.

زنان مصری، جدا از هر طبقه و قشر و با هر پيشينه و جايگاه اجتماعی، بi ويژه در سال های اخير، از انواع مختلف پوشش های اسلامی استفاده می کنند؛ همان چيزی که زنان يک قرن پيش عليه آن به شدت جنگيدند.

سعد ابراهيم، جامعه شناس مصری، می گويد: پوشش اسلامی برای زنان به صورت يک عادت در آمده است. وی در اين زمينه می گويد: اين مشاهدات کاملا درست است، اکنون بيش از هر زمان ديگر در تاريخ مدرن مصر، زنان با حجاب هستند.

پروفسور ابراهيم تحليلی دارد در زمينه علت رواج دوباره پوشش اسلامی در ميان زنان تحصيل کرده و دانشجو. وی می گويد: «حجاب، در واقع وسيله ای بود تا زنان، بدون نگرانی از ملاحظات قومی و اخلاقی و بدون واهمه از اينکه اجتماع به آنان به چشم آدم های بی بند و بار نگاه کند، بتوانند فعاليت اجتماعی داشته باشند. زن ها فکر می کردند اگر اين مشکل تنها با حجاب حل می شود، چرا که نه، خيلی از زنان و دختران جوان استفاده از حجاب را پذیرفتند.»

اين مسأله مثل روز روشن در خيابان های قاهره به چشم می خورد. مثلاً نوحا سمير، وکيلی که چند سال پيش با حجاب شده می گويد: «من با حجاب راحت ترم. من به اسلام اعتقاد دارم، اما اين مسأله لزوماً باعث نمی شود که دنبال مد هم نباشم.»

تعداد ديگری از زنان، سال ها طول کشيده است که بتوانند به حجاب عادت کنند.

کارشناسان جامعه شناسی معتقدند، بسياری از محافظه کاری های مذهبی و اجتماعی موجود در جامعه مصر متأثر از فرهنگ عربستان سعودی است. ميليون ها نفر از مردان مصری که برای کار به عربستان می رفتند، با فرهنگ و ديدگاه های متفاوتی نسبت به زنان به کشورشان برمی گشتند.

مسأله حجاب به هيچ وجه با اصولی که در غرب در زمينه آزادی های زنان مطرح می شود، همخوانی ندارد. بسياری از مصری ها نيز معتقدند، در همين نخستين مراحل دموکراتيزه شدن مصر، مسأله حجاب بايد روشن شود.

XS
SM
MD
LG